Özel Silifke Diyaliz Merkezi

Özel Silifke Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavileri

Hakkımızda Yazısı gelecek!!!!

Misyonumuz

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır. 

Değerlerimiz

Sağlık hizmeti sunumunda;
* Sağlık hizmetlerimizi evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak.
* Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunmak.
* Hastalarımızla çalışanlarımızla tedarikçilerimizle ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluşturmak.
* Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek sorunların oluşmasına fırsat tanımamak çıkabilecek sorunlarda ise çözüm odaklı davranmak.

 

Silifke Özel Diyaliz Merkezi