Özel Silifke Diyaliz Merkezi

Özel Silifke Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavi Merkezi

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU

 
ÖZEL SİLİFKE DİYALİZ MERKEZİ

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU

 

KODU: İO.FR.01 YAY TAR: 09.2019 REV. NO: 01 REV.TAR: 04.2020 SAYFA: 1
OLAYIN KONUSU
İlaç Düşme Kesici-Delici Alet Yaralanma Kan ve Vct Sıvıları Temas Diğer
 
Olay Yeri: Tarih : Saat:
Olayın İçeriği :
Olayla İlgili Varsa Görüş :
 

KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLANMA DURUMU

 

 

 

 

 

 

Silifke Özel Diyaliz Merkezi