Özel Silifke Diyaliz Merkezi

Özel Silifke Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavi Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Birimi;

 

 Kalite Yönetim Birimi Görevleri:
·         SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
·         Öz değerlendirmeleri yönetir,
·         Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
·         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
·         Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir.
·         SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
·         Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
·         KYB yukarıdaki uygulamaları değerlendirmek üzere her ay toplanır.

Kalite Yönetim Birimi Toplantıları:
Kalite yönetim birimi aşağıdaki konuları değerlendirmek üzere ayda bir toplantı yapar.
- Kurumsal amaç ve hedefler,
- Öz değerlendirme sonuçları,
- Hasta güvenliği kapsamında;
* Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
* Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
* İlaç güvenliğinin sağlanması,
* Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
* Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
* Hasta mahremiyetinin sağlanması,
* Hastaların güvenli transferi,
* Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,
* Bilgi güvenliğinin sağlanması,
* Enfeksiyonların önlenmesi,
* Kalite göstergeleri.
Toplantı, İç İletişim Formu katılımcılara en az bir hafta öncesinden duyurulur.
Duyuruda;
- Toplantı yöneticisi ve katılımcıları,
- Toplantı gündemi ve süresi,
- Toplantı yeri ve zamanı belirtilir.
Toplantı, Toplantı Tutanak Formu kayıt altına alınır, form katılımcılara imzalatılır.

 

Tüm personel çalışma düzeni içerisinde;
- Uygunsuzluklarda DÖF başlatmak,
- İstenmeyen olayları bildirmek,
- İş güvenliği kapsamında ramak kala olayları bildirmek,
- Kırmızı kod kapsamındaki görevlerini bilmek ve uygulamak,
- Eğitimlere katılmak,
- Çalışma kurallarına uymaktan sorumludur.

 

 

 

 

Silifke Özel Diyaliz Merkezi